จมูกสามารถทำศัลยกรรมตกแต่งอะไรได้บ้าง?

จมูก สามารถทำศัลยกรรมตกแต่งอะไรได้บ้าง?

รีวิวเสริมจมูก

หัวข้อหลัก

  • ศัลยกรรมจมูก (Rhinoplasty) คือการศัลยกรรมตกแต่งเพื่อปรับเปลี่ยนขนาด หรือรูปทรงของจมูก ทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  • ทำได้หลากหลายวิธี เช่น การเสริมจมูกด้วยวัสดุต่างๆ การรองปลายจมูกด้วยเนื้อเยื่อตัวเอง การเย็บหรือตัดปีกจมูก การลดหรือตะไบฮัมพ์
  • การผ่าตัดศัลยกรรมจมูก แบ่งเป็น 2 วิธี ได้แก่ การผ่าตัดจมูกแบบปิด และการผ่าตัดจมูกแบบเปิด
  • เปรียบเทียบราคาและแพ็กเกจศัลยกรรมจมูก

        การศัลยกรรมจมูก (Rhinoplasty) คือ การศัลยกรรมตกแต่งเพื่อปรับเปลี่ยนขนาดหรือรูปทรงของจมูก ทำโดยแพทย์ผู้ชำนาญการด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การเสริมจมูก การตัดปีกจมูก การตกแต่งฐานกระดูกจมูก หรือการลดฮัมพ์ เป็นต้น

        การศัลยกรรมจมูกสามารถทำเพียงวิธีเดียว หรือทำหลายวิธีพร้อมกันก็ได้ ขึ้นอยู่กับการประเมินของแพทย์ และความต้องการของผู้เข้ารับการศัลยกรรมจมูก

        อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ต้องการเข้ารับการทำศัลยกรรมจมูกควรศึกษาข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการเสริม แพทย์ที่จะทำ สถานที่ที่เข้ารับบริการ หรือการเตรียมตัวก่อน-หลังการผ่าตัด เพื่อความปลอดภัยในการทำศัลยกรรม

ศัลยกรรมจมูก ทำอะไรได้บ้าง?
1. การเสริมจมูก

          การเสริมจมูก เป็นวิธีการศัลยกรรมจมูกเพื่อเพิ่มความโด่ง หรือความสูงของสันจมูกโดยการเสริมวัสดุเข้าไป โดยวัสดุที่ใช้ในการเสริมจมูก แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักๆ คือ ซิลิโคน และกระดูกอ่อนและเนื้อเยื่อของตัวเอง ซึ่งแต่ละอันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป

 

2. การรองปลายจมูกด้วยเนื้อเยื่อตัวเอง หรือเนื้อเยื่อเทียม

          การรองปลายจมูกด้วยเนื้อเยื่อตัวเอง หรือเนื้อเยื่อเทียม เหมาะสำหรับผู้ที่มีผิวหนังบาง มีเนื้อจมูกน้อย เพราะจะทำให้ซิลิโคนไม่สัมผัสกับเนื้อจมูกโดยตรง ทำให้ปลายจมูกดูเหมือนเนื้อธรรมชาติ และสามารถป้องกันซิลิโคนทะลุได้ในระดับหนึ่ง

 

ความแตกต่างระหว่างการใช้เนื้อเยื่อตัวเอง และเนื้อเยื่อเทียม

          เนื้อเยื่อตัวเอง มักนิยมใช้ส่วนกระดูกอ่อนหลังใบหู สามารถอยู่ได้นานตลอดชีวิต และมีความปลอดภัยมาก เนื่องจากเป็นเนื้อเยื่อของผู้เข้ารับการศัลยกรรมเอง จึงเสี่ยงต่อการเกิดอาการแพ้ได้น้อย ทั้งยังสามารถนำมาเติมซ้อนกันได้หลายครั้งเพื่อเพิ่มความพุ่งโด่งได้

แต่มีข้อเสียคือ จะมีการผ่าตัดเพิ่มอีกหนึ่งตำแหน่ง ทำให้ต้องใช้เวลาพักฟื้นนานกว่าปกติ

          เนื้อเยื่อเทียม (Megaderm) เป็นวัสดุที่สังเคราะห์ขึ้นจากคอลลาเจน มีลักษณะเป็นแผ่นนิ่มๆ ที่มีโครงสร้างทางชีวะเคมีและโครงสร้างเนื้อเยื่อเช่นเดียวกับผิวหนังจึงสามารถใช้แทนกัน

          อย่างไรก็ตาม เนื้อเยื่อเทียมมีการใช้มาไม่นานเท่าการใช้กระดูกอ่อนหลังหู และเมื่อเวลาผ่านไปอาจมีการสลายไปบางส่วน

 
 
3. การเย็บหรือตัดปีกจมูก

          การเย็บหรือตัดปีกจมูก เป็นวิธีแก้ไขปัญหาในผู้ที่มีปีกจมูกบาน หรือหนา ซึ่งโดยปกติแล้ว ความกว้างของปีกจมูกควรอยู่ที่ประมาณ 1 ใน 5 ของใบหน้า หรือไม่เกินความกว้างของหัวตา หากเกินไปมากก็สามารถเข้ารับคำปรึกษาแพทย์เพื่อผ่าตัดลดขนาดของปีกจมูกได้

การเย็บหรือตัดปีกจมูก สามารถทำร่วมกับการเสริมจมูก หรือสามารถทำการผ่าตัดลดปีกจมูกอย่างเดียวในผู้ที่มีดั้งโด่งอยู่แล้วก็ได้ ขึ้นอยู่กับการประเมินของแพทย์ และความต้องการของผู้เข้ารับการศัลยกรรมจมูก

ความแตกต่างระหว่างการเย็บปีกจมูก และการตัดปีกจมูก

  • การเย็บปีกจมูก เป็นการผ่าตัดด้านในทำให้ไม่มีแผลเป็น ปีกจมูกทั้ง 2 ข้างจะค่อนข้างเท่ากัน แต่ไม่เหมาะกับผู้ที่ปีกจมูกใหญ่มาก
  • การตัดปีกจมูก เหมาะสำหรับผู้ที่มีปีกจมูกหนาและกว้าง จึงต้องตัดปีกออกส่วนนึง เพื่อให้บางและแคบลง ทำให้มีแผลเป็นบริเวณข้างปีกจมูก

การเย็บปีกจมูกและการตัดปีกจมูกสามารถทำร่วมกันได้เช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความชำนาญของแพทย์

 

 

4. การตกแต่งฐานกระดูกจมูก

          ผู้ที่มีสันจมูกกว้าง แม้ว่าจะมีจมูกโด่ง แต่ก็ดูไม่ค่อยโด่งอยู่ดี เพราะฐานกระดูกจมูกกว้างเกินไป

ในกลุ่มนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการตกแต่งฐานกระดูกจมูก (Nasal bone shapping) หรือที่นิยมเรียกว่า การตอกฐานกระดูกจมูกด้วยวิธีการผ่าตัดจมูกแบบเปิด

          อย่างไรก็ตาม ต้องทำโดยแพทย์ผู้ชำนาญการเท่านั้น เพราะต้องระวังความกว้างของทางเดินหายใจ หากทำโดยแพทย์ผู้ไม่ชำนาญการอาจส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจจนทำให้หายใจลำบากได้

          ข้อควรระวังคือ ผู้ที่มีฐานจมูกกว้างมักแก้ไขปัญหาด้วยการเสริมจมูกอย่างเดียว ซึ่งอาจทำให้จมูกดูโด่งผิดธรรมชาติ ไม่เข้ากับใบหน้าได้ หากต้องการเสริมจมูกจริงๆ ควรทำร่วมกับการลดฐานความกว้างของกระดูกลงจะดีกว่า

 

5. การลดหรือตะไบฮัมพ์

          ฮัมพ์ (Hump) คือกระดูกที่นูนขึ้นบริเวณสันจมูก มีลักษณะคล้ายหลังอูฐ สามารถพบได้ในทุกคน แต่มักพบในคนยุโรปมากกว่าคนเอเชีย

ผู้ที่มีฮัมพ์มากจนทำให้จมูกมีลักษณะโก่งงุ้มคล้ายจมูกแม่มด สามารถแก้ไขได้ด้วยการเข้ารับการลด หรือตะไบฮัมพ์ ซึ่งสามารถทำร่วมกับการศัลยกรรมจมูกอื่นๆ ได้

วิธีการผ่าตัดศัลยกรรมจมูก

การผ่าตัดศัลยกรรมจมูก แบ่งเป็น 2 วิธี ดังนี้

  • การผ่าตัดจมูกแบบปิด (Closed Rhinoplasty) เป็นการผ่าภายในจมูก ใช้เวลาน้อย เน้นการเสริมให้จมูกโด่งขึ้นอย่างเดียว
  • การผ่าตัดจมูกแบบเปิด (Open Rhinoplasty) แพทย์เห็นโครงจมูกได้อย่างชัดเจน ทำให้สามารถวิเคราะห์ และแก้ปัญหาอื่นๆ ของจมูกได้ด้วย เช่น การแก้ไขปัญหาสันจมูกโด่งเกินไป ตัดแต่งกระดูกจมูกเดิมที่เบี้ยว หรือการรองปลายจมูกด้วยเนื้อเยื่อ

 

          การเลือกวิธีผ่าตัดศัลยกรรมจมูกจะขึ้นอยู่กับความจำเป็น หรือความต้องการในทำศัลยกรรมจมูก

          หากต้องการทำเสริมจมูกเพียงอย่างเดียว การผ่าตัดจมูกแบบปิดก็สามารถแก้ไขปัญหาได้แล้ว อย่างไรก็ตาม หากต้องทำหลายๆ ส่วนพร้อมกัน ก็จำเป็นที่จะต้องทำการผ่าตัดจมูกแบบปิด

          การทำศัลยกรรมจมูก แม้ว่าจะใช้วัสดุชนิดเดียวกัน แต่ผลลัพธ์ที่ได้จะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่เลือก ลักษณะเดิมของจมูก และความชำนาญของแพทย์

Scroll to Top