จมูกเอียง ปก

จมูกเอียง จมูกเบี้ยว

          หลังเสริมจมูกนั้นปัญหาจมูกเบี้ยวหรือจมูกเอียง เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่สามารถพบได้บ่อยที่สุด โดยสามารถสังเกตุง่ายๆว่าหลังจากเสริมไปแล้วนั้น จุดกึ่งกลางของ ปากบน ปลายจมูก หัวตา หว่างคิ้ว ตรงกันหรือไม่ ซึ่งชนิดของจมูกเบี้ยวนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 3 แบบนั่นก็คือ

  1. ปลายเบี้ยว คือบริเวณโคนตรงเป็นปกติ แต่บริเวณปลายจมูกเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง
  2. โคนเบี้ยว คือบริเวณปลายตรงเป็นปกติ แต่บริเวณหว่างคิ้ว และหัวตาจะมีการเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง
  3. แท่งจมูกเอียงทั้งหมด คือสามารถมองได้จากหน้าตรงว่าจมูกนั้นเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งอย่าง
ลักษณะของจมูกเบี้ยว

สาเหตุของจมูกเอียง จมูกเบี้ยว

  1. ฐานจมูกเดิมของคนไข้คดเอียงอยู่แล้ว เมื่อเสริมซิลิโคนเข้าไปจึงทำให้ซิลิโคนเอียงตามฐานเดิม
  2. โพรงจมูกไม่เท่ากัน ทำให้อาจเกิดความชันของจมูกไม่เท่ากัน
  3. ซิลิโคนที่ยาวเกินพอดี อาจทำให้เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง
  4. จมูกของคนไข้มีกระดูกบริเวณกลางจมูกนูนขึ้นมาทำให้ซิลิโคนเอียงไปทางด้านใดด้านนั่ง

        แต่ถ้าคนไข้มีความกังวลในเรื่องของการเบี้ยวเอียงหลังเสริม ต้องที่นี่เลย QSC เพราะที่ QSC ของเรานั้นศัลยแพทย์จะทำการประเมิณจมูกของคนไข้พร้อมกับเทคนิคการเหลาซิลิโคนแบบเฉพาะบุคคล รวมถึงการตะไบฮัพพ์ เพื่อให้จมูกที่ออกมาสวมงามรับกับรูปหน้าไม่เบี้ยวเอียงนั่นเอง

Scroll to Top