ศัลยกรรมตัดหน้าอก

ตัดหน้าอก

          ศัลยกรรมตัดหน้าอกเป็นการผ่าตัดเปลี่ยนหน้าอกของผู้หญิงให้เป็นหน้าอกผู้ชาย ซึ่งเป็นการศัลยกรรมที่ได้รับความนิยมในกลุ่มของ  Transexual โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่ต้องการเป็นผู้ชายมักจะเลือกที่จะทำการตัดหน้าอกออกก่อนแล้วค่อยตัดสินใจผ่าตัดอวัยวะเพศ โดยการศัลยกรรมตัดหน้าอกสามารถแบ่งออกได้ 2 รูปแบบตามลักษณะหน้าอกของบุคคลโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

หน้าอกเล็ก เปิดแผลตัวโอ / ตัวยู

ตัดหน้าอกแผลรอบปานนม

          สำหรับคนไข้ที่มีขนาดหน้าอกเล็กไม่เกิน 200 กรัม แพทย์จะใช้เทคนิคการผ่าตัดเปิดแผลตัวยู บริเวณปานนม แต่หากคนไข้มีขนาดหน้าอก 200 – 250 กรัม แพทย์จะใช้เทคนิคการผ่าตัดเปิดแผลตัวโอ บริเวณรอบปานนม 2 เทคนิคนี้มีข้อดีคือขนาดของแผลเล็กไม่เป็นแผลเป็น โดยที่แผลบริเวณรอบปานนมจะค่อยๆจางลงคล้ายกับแผลถลอกเมื่อครบ 1 เดือนขึ้นไป 

หน้าอกใหญ่ หย่อนคล้อย เปิดแผลยาวใต้ราวนม

ตัดหน้าอกแผลยาว

          สำหรับคนไข้ที่มีขนาดหน้าอกใหญ่ และมีปัญหาหน้าอกหย่อนคล้อยเนื่องจากการรัดหน้าอกเป็นเวลานาน แพทย์จะใช้เทคนิคการผ่าตัดเปิดแผลใหญ่ยาวตามแนวขอบล่างของกล้ามเนื้อหน้าอกใต้ราวนม พร้อมกับการผ่าตัดย้ายปานนมมาปลูกถ่ายให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมตามสรีระ โดยการผ่าตัดเทคนิคนี้ข้อดีคือหน้าอกจะเรียบแบน และหัวนมจะอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ข้อเสียคือแผลใหญ่ยาวแต่แผลจะค่อยๆจางลงใน 3-6 เดือน  

ก่อน – หลัง ศัลยกรรมตัดหน้าอก

รูปรีวิวตัดหน้าอก

          โดยการศัลยกรรมตัดหน้าอกคนไข้จะต้องผ่านการตรวจประเมินกับจิตแพทย์อย่างน้อย 2 ท่าน ก่อนการผ่าตัด เพราะการศัลยกรรมตัดหน้าอกเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงข้ามเพศ โดยจิตแพทย์จะต้องประเมินสุขภาพจิตคอยสนับสนุนภาวะทางจิตใจของคนไข้ และลดความวิตกกังวลของคนไข้ ก่อน – หลัง การผ่าตัด 

          หากสนใจการศัลยกรรมตัดหน้าอก หรือมีคำถามข้อสงสัยสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญของ QSC ได้ตลอด 24 ชั่วโมง คลิกปรึกษา

Scroll to Top