ศัลยกรรมเสริมหน้าอกแล้วนมเป็นคลื่นริ้ว (RIPPLING)

คลื่นริ้ว ปก

นมเป็นคลื่นริ้ว (Rippling)

           การศัลยกรรมหน้าอกแล้วเกิดรอยคลื่น หรือ rippling คือ รอยพับของผิวหนัง ที่ปกคลุมอยู่ด้านหน้าของซิลิโคนที่เสริมไป โดยอาจมองเห็นได้ชัดเจน หรือ สัมผัสได้ โดยเฉพาะส่วนด้านบนของถุงซิลิโคน ซึ่งสาเหตุของการเกิดนมเป็นคลื่นริ้ว เกิดได้จากหลายปัจจัย โดยที่ปัจจัยหลักอยู่ที่การประเมินฐานหน้าอกก่อนเลือกขนาดของซิลิโคนให้เหมาะสมกับสรีระของคนไข้ ไปจนถึงเทคนิคการผ่าตัดของแพทย์ล้วนส่งผลให้เกิดนมเป็นคลื่นริ้วได้ทั้งสิ้น โดยมีรายละเอียดสำคัญดังนี้

สาเหตุของการเกิดนมเป็นคลื่นริ้ว

          ในอดีตผลข้างเคียงหลังศัลยกรรมเสริมหน้าอกแล้วเกิดนมเป็นคลื่นริ้วพบได้มาก เนื่องจากถุงซิลิโคนรุ่นเก่าจะบรรจุเจลไว้เพียง 93 % เท่านั้น เพื่อคงความนิ่มของซิลิโคนเอาไว้ดังนั้นซิลิโคนจึงมีรอยย่นเล็กน้อย ซึ่งจะพบได้บริเวณขอบถุงเจล รอยย่นนี้ตามปกติถ้าเสริมในตำแหน่งใต้กล้ามเนื้อ ก็จะสามารถปกปิดรอยเหล่านี้ไว้จนมองไม่เห็น และสัมผัสไม่ได้จากภายนอก 

          ความรุนแรงของการเป็นคลื่นมี 3 ระดับ คือ

  1. มองจากภายนอกปกติ แต่เมื่สัมผัสจะคลำคลื่นของผิวหนังได้
  2. มองเห็นแฉพาะในท่าโน้มตัวก้มลง
  3. มองเห็นชัดเจนในท่ายืนตรง

          โดยสาเหตุของการเกิด นมเป็นคลื่นริ้ว (Rippling) มี ดังนี้

  1. ขนาดของซิลิโคนที่เลือกเสริมใหญ่กว่าขนาดฐานหน้าอกเกิน 
  2. ผู้ที่มีผิวบางเนื้อนมน้อย หรือ มีการลดน้ำหนัก 
  3. การเสริมซิลิโคนเหนือกล้ามเนื้อในผู้ที่มีผิวบางเนื้อนมน้อย 
  4. ถุงซิลิโคนผิวทราย หลายยี่ห้อมีความหนาและแข็ง 
  5. ซิลิโคนไม่ได้มาตรฐาน 
  6. การผ่าตัดแก้ไข ในบางรายอาจทำให้ผิวบางลงจนเกิดเป็นคลื่นของผิวหนัง
  7. เกิดพังผืดรอบซิลิโคน ซึ่งเกิดจาก เทคนิคการผ่าตัดที่ไม่ปลอดเชื้อเพียงพอ มีเลือดคั่งเยอะแล้วไม่ได้ระบายออก มีการอักเสบ,ติดเชื้อหลังผ่าตัดศัลยกรรมเสริมหน้าอก
หมอวัดหน้าอก

วิธีป้องกันการเกิดนมเป็นคลื่นริ้ว (Rippling)

            จากที่กล่าวถึงสาเหตุของการเกิดนมเป็นคลื่นริ้วไปข้างต้นจะเห็นได้ว่าปัจจัยเหล่านี้สามารถควบคุมได้โดยควรเลือกศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ เพราะแพทย์จะเป็นผู้ประเมินก่อนการผ่าตัดโดยจะเลือกซิลิโคนให้เหมาะสมกับสรีระของคนไข้ เลือกตำแหน่งของการวางซิลิโคน รวมทั้งเทคนิคที่ใช้ในการผ่าตัดต้องได้มาตรฐาน ปลอดเชื้อ ลดการปนเปื้อน และเสียเลือดน้อย 

           ดังนั้นก่อนการเลือกศัลยกรรมเสริมหน้าอกควรศึกษาหาข้อมูลเลือกสถานที่ที่ได้มาตรฐาน เลือกศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ และก่อนการตัดสินใจเลือกประเภทซิลิโคน ขนาดของซิลิโคน ควรปรึกษาศัลยแพทย์ทุกครั้งเพื่อให้ได้ตรงกับความต้องการปลอดภัยและไม่เกิดปัญหาตามมาภายหลัง  

          หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการศัลยกรรมเสริมหน้าอกสามารถติดต่อสอบถามผู้เชี่ยวชาญของQclinic ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

Scroll to Top