ศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง

          ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง หรือ ศัลยกรรมตกแต่ง (Reconstructive surgery) เป็นสาขาย่อยของศัลยกรรมพสาสติก ซึ่งเน้นไปทางด้านการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของร่างกายเพื่อความสวยงาม การตกแต่งศัลยกรรมไม่ได้มีการจำกัดให้ทำโดยแพทย์เฉพาะทางเท่านั้น ดังนั้น อาจมีแพทย์จำนวนหนึ่งที่ทำศัลยกรรมโดยไม่ได้จบการศึกษาเฉพาะทาง ซึ่งไม่ได้ผิดกฎของแพทยสภา เพียงแต่ผู้ที่เรียนจบเฉพาะทางด้านศัลยกรรมจะมีประสบการณ์ตรงมากกว่า โดยเฉพาะเมื่อมีผู้รับบริการต้องการปรับแก้ซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญสูงมีความจำเป็นต้องผ่าตัดโดยศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง

ศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง ปก

           ศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทางต้องอาศัยความรู้ความสามารถและการฝึกฝน ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกายวิภาคของร่างกายมนุษย์ทุกส่วนอย่างละเอียด รู้ตั้งแต่กระดูกทุกชิ้น กล้ามเนื้อทุกมัด เส้นเลือดและเส้นประสาททุกเส้น รู้เทคนิคการผ่าตัดเพื่อแก้ไขตกแต่งทุกจุดอย่างละเอียด รวมถึงต้องรู้จักโรคที่สามารถเกิดกับอวัยวะนั้นๆอย่างลึกซึ้งด้วย โดยการผ่าตัดเสริมความงามเป็นการแก้ไขข้อบกพร่อง ปรับจุดด้อยเสริมจุดเด่น ใช้ทักษะความละเอียดแม่นยำผสานเข้ากับเทคนิคการผ่าตัดและความรู้ก็จะสามารถผ่าตัดได้ผลดีและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างถูกต้อง โดยอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยทางการแพทย์

การตรวจสอบรายชื่อศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง ​

เช็ครายชื่อแพทย์

          โดยก่อนการทำศัลยกรรม (Plastic surgery) เพื่อความปลอดภัยตลอดการผ่าตัด และเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด คนไข้ต้องเลือกสถานที่ที่ได้มาตรฐาน เลือกแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อแพทย์จากฐานข้อมูลแพทยสภาได้ที่ https://checkmd.tmc.or.th/