ฮัมพ์ (HUMP) เสริมจมูก

ตะไบฮัมพ์

             ฮัมพ์ คือ กระดูกที่นูนขึ้นบริเวณสันจมูก ซึ่งจะมีลักษณะนูนคล้ายหลังอูฐ เกิดจากโครงสร้างบริเวณกระดูกแข็งยกตัวสูงขึ้น ส่งผลให้โครงสร้างบริเวณจมูกอ่อนที่เชื่อมต่อกันอยู่ถูกยกตัวขึ้นตามด้วย สามารถเกิดขึ้นได้กับจมูกของทุกคนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์ของแต่ละบุคคล โดยทั่วไปแล้วการศัลยกรรมเสริมจมูกแพทย์จะมีการตะไบฮัมพ์ร่วมด้วยเพื่อทรงจมูกของคนไข้มีความโด่งสโลปไล่ระดับ

การลดกระดูกฮัมพ์(Hump)

ฮัมพ์

                การตะไบกระดูกจมูก หรือภาษาทางการแพทย์เรียกว่า การลดฮัมพ์ (Hump) เป็นเทคนิคลดความโด่งของจมูกในจุดที่นูนขึ้นมา โดยแพทย์จะมีการออกแบบลักษณะจมูกในเบื้องต้นก่อนว่า หากตะไบเอาฮัมพ์ออกมาแล้วจะต้องเสริมจมูกเพิ่มอีกเท่าไหร่ถึงจะได้รูปทรงที่สวยพอดี จากนั้นแพทย์จะใช้เครื่องมือทางการแพทย์ในการตะไบลดกระดูกฮัมพ์         

                การลดกระดูกฮัมพ์จะช่วยลดความดุของใบหน้าคนไข้ ทำให้ใบหน้าดูหวานขึ้น สวยขึ้น นอกจากนี้การตะไบฮัมพ์ยังช่วยให้วางซิลิโคนที่เหลา ได้แนบสนิทกับกระดูกมากยิ่งขึ้น ป้องกันการเกิดซิลิโคนเบี้ยวเอียงในอนาคตอีกด้วย

Scroll to Top