แนะนำวิธีการดูแลตัวเองก่อน-หลัง เข้ารับการศัลยกรรมจมูก

แนะนำวิธีการดูแลตัวเองก่อน-หลัง เข้ารับการศัลยกรรมเสริมจมูก

หัวข้อหลัก

 • การเตรียมตัวก่อนการศัลยกรรมเสริมจมูกทั่วไป เช่น งดน้ำ เครื่องดื่ม อาหาร ก่อนการผ่าตัดอย่างน้อย 24 ชม. และก่อนเข้ารับการผ่าตัดควรแจ้งโรคประจำตัวและประวัติแพ้ยาให้แพทย์ทราบ
 • การดูแลตัวเองหลังการศัลยกรรมเสริมจมูก เช่น หนุนศีรษะด้วยหมอนสูง ประคบเย็น หลีกเลี่ยงอาหารที่แพ้ แอลกอฮอล์ อาหารร้อนจัด เผ็ดจัด การอาบน้ำร้อน การจาม การสัมผัสจมูก และการออกกำลังกายหนัก

              การทำศัลยกรรมเสริมจมูก เป็นหนึ่งในการทำศัลยกรรมที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย เพื่อความปลอดภัยในการทำศัลยกรรม คนไข้ควรศึกษาข้อมูลในด้านต่างๆ ก่อน ไม่ว่าจะเป็น วัสดุที่ใช้ในการศัลยกรรมเสริมจมูก วิธีการผ่าตัดศัลยกรรมเสริมจมูก แพทย์ที่เราจะเข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรม และมาตรฐานของสถานที่ที่เข้ารับบริการศัลยกรรมเสริมจมูก

              นอกจากนี้อีกสิ่งหนึ่งที่ควรให้ความสำคัญไม่แพ้กัน คือ วิธีการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการผ่าตัด เสริมจมูกและแนวทางการดูแลตัวเองหลังเข้ารับการผ่าตัดเสริมจมูก เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการผ่าตัดได้

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการศัลยกรรมเสริมจมูก

             การศัลยกรรมเสริมจมูกเป็นการศัลยกรรมอย่างหนึ่ง ซึ่งผู้เข้ารับการผ่าตัดจะต้องถูกให้ยาระงับความรู้สึกก่อน

             วิสัญญีแพทย์ วิสัญญีพยาบาล หรือผู้ช่วยวิสัญญีจะเป็นผู้ให้ยาระงับความรู้สึกก่อนที่จะทำการผ่าตัด รวมไปถึงดูแลความปลอดภัยตั้งแต่ก่อน ระหว่าง และหลังการผ่าตัด

             เพื่อให้การผ่าตัดเป็นไปอย่างปลอดภัย ควรเตรียมตัวก่อนเข้ารับการศัลยกรรมจมูก ดังนี้

 • งดน้ำ นม เครื่องดื่ม และอาหารทุกชนิด อย่างน้อย 8 ชั่วโมงก่อนการผ่าตัด เพื่อป้องกันอันตรายจากการอาเจียน และสำลักเศษอาหารเข้าหลอดลม หรือปอด
 • แจ้งประวัติโรคประจำตัว ยาที่รับประทานเป็นประจำ รวมไปถึงอาหารเสริมทุกชนิด เช่น ยาต้านการแข็งตัวของเลือด ยาเบาหวาน ยาแก้ปวด หรือยารักษาโรคความดันโลหิตสูง เพราะอาจส่งผลต่อการผ่าตัดได้ โดยแพทย์อาจจะให้หยุดยาก่อนเข้ารับการผ่าตัด ทั้งนี้ไม่ควรหยุดยาด้วยตัวเอง
 • แจ้งประวัติการแพ้ยา อาหาร หรือสารทุกชนิดให้แพทย์ทราบ
 • งดสูบบุหรี่อย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนเข้ารับการผ่าตัด เพื่อลดเสมหะ และลดการไอ
 • ควรล้างสีเล็บและตัดเล็บมือให้สั้น เพราะแพทย์จะวัดค่าออกซิเจนทางปลายนิ้ว และทำให้สามารถสังเกตความเปลี่ยนแปลงจากการขาดออกซิเจนได้
 • ควรถอดฟันปลอม คอนแทคเลนส์ และเครื่องประดับทุกชนิดก่อนเข้ารับการผ่าตัด
 • ในวันที่เข้ารับการศัลยกรรมเสริมจมูก ควรงดแต่งหน้า ล้างหน้า และทำความสะอาดจมูกให้สะอาด

การดูแลตัวเองหลังการศัลยกรรมเสริมจมูก

หลังเข้ารับการศัลยกรรมเสริมจมูกจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตราย โดยแพทย์อาจแนะนำให้ปฎิบัติตัวดังนี้

 • หลังการศัลยกรรมเสริมจมูก ควรหนุนศีรษะด้วยหมอนสูง 2-3 วัน เพื่อลดอาการบวม
 • หลังการศัลยกรรมเสริมจมูก ควรประคบเย็น 4-5 วัน เพื่อให้เลือดหยุดไหล ป้องการการเกิดเลือดออก และลดความเสี่ยงในการเกิดพังผืดในระดับรุนแรง ซึ่งส่งผลให้จมูกเบี้ยวได้
 • หลีกเลี่ยงอาหารที่แพ้ หรืออาหารที่ทำให้หน้าบวมแดง เช่น อาหารร้อนจัด เผ็ดจัด รวมไปถึงงดสูบบุหรี่ และดื่มแอลกอฮอลด์ด้วย
 • อาจจำเป็นต้องหยุดงานนานประมาณ 2 สัปดาห์เพื่อพักฟื้น และอาจใช้เวลาหลายเดือนก่อนที่จะเห็นผลของการผ่าตัดทั้งหมด โดยอาจใช้เวลาถึง 6 เดือนกว่าอาการบวมจะหายไปอย่างสมบูรณ์
 • แพทย์จะนัดประเมินอาการ และตัดไหมออกหลังจากผ่านไป 1-2 สัปดาห์ ในะระหว่างนั้นให้หลีกเลี่ยงการอาบน้ำร้อน ทำให้แผลเปียก การจามทางปาก การสัมผัสจมูก (แคะ แกะ เกา ขยี้) และสถานที่ที่เต็มไปด้วยฝุ่น หรือควัน เพราะอาจทำให้เกิดการระคายเคือง หรือเกิดการติดเชื้อได้
 • หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหนัก มีแรงกระแทก หรือเล่นกีฬา เป็นเวลา 4-6 สัปดาห์
Scroll to Top