ทีมแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่ง

นพ. ณัฐพล วงศ์เกียรติขจร

เฉพาะทาง ตัดหนังหน้าท้อง และ เสริมหน้าอก

0834291999

พญ. อัญชิสา ศรีวิพัฒน์

เฉพาะทาง เติมไขมันหน้าเด็ก และ เสริมจมูก
โบทอกซ์ ฟิลเลอร์ และ เลเซอร์ ผิวพรรณ

0834291999

นพ. อภินัทธ์ วงศ์เกียรติขจร

เฉพาะทาง ยกกระชับหน้าอก และ ตัดหนังหน้าท้อง

0834291999

พญ. พจนรรณ จอมเกาะ

เฉพาะทาง ตัดหนังหน้าท้อง และ รีแพร์ เลเบีย
ตาสองชั้น เย็บชิดคิ้ว

0834291999

นพ. ปรัชญา พรประชาวัฒน์

เฉพาะทาง เสริมหน้าอก ยกกระชับหน้าอก

0834291999

นพ. วีรยุทธ วีรปกรณ์

เฉพาะทาง ตัดหน้าอกทอม

0834291999

Scroll to Top