ขอบคุณ
ที่ให้ความไว้วางใจใน Q Clinic

เตรียมตัวก่อนผ่าตัด (ระยะเวลา 1-3 เดือนก่อนการผ่าตัด)

 1. งดอาหารเสริม วิตามิน สมุนไพร ยาบำรุงต่างๆ 1 เดือน
 2. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก่อนผ่าตัดอย่างน้อย 1 เดือน
 3. งดสูบบุหรี่ ก่อนผ่าตัดอย่างน้อย 3 เดือน
 4. งดยากลุ่มแอสไพริน 7 วัน ยากลุ่มอื่นไม่ต้องงด และให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
 5. ถ้าทานยากลุ่มวาฟารินให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
 6. กรณีผ่าตัดแบบดมยาสลบต้องตรวจเลือด คลื่นไฟฟ้าหัวใจ และ เอกซเรย์ปอด ก่อนผ่าตัด อย่างน้อย 7 วันก่อนวันผ่าตัด

ในวันที่เข้ารับการผ่าตัด

 1. ห้ามงดยาลดความดันก่อนการผ่าตัด
 2. งดน้ำงดอาหารตามที่คลินิกกำหนด และทานอาหารหนัก ตามเวลาที่คลินิกกำหนดให้งดน้ำงดอาหาร เพื่อป้องกันการหิวระหว่างรอการผ่าตัด ห้ามทานน้ำช่วงเวลาที่ให้งดน้ำและอาหาร
 3. กรณีต่อผม กรุณาถอดออกก่อนเข้าวันผ่าตัด
 4. กรณีทาเล็บหรือต่อเล็บให้ล้างเล็บหรือถอดเล็บเฉพาะนิ้วชี้ทั้ง 2 ข้าง
 5. ควรสระผม อาบน้ำ ทำความสะอาดร่างกายให้เรียบร้อยในวันที่เข้ารับการผ่าตัด
 6. สวมชุดสบายๆ กระดุมหน้า ที่สามารถถอดและใส่ได้ง่าย
 7. ใส่รองเท้าไม่มีส้นหรือรองเท้าแตะมาคลินิกในวันผ่าตัด
 8. ไม่นำของมีค่ามาที่คลินิก
Scroll to Top